Kontakt

Kontakta oss kontakt@falupride.se | kontakt@dalapride.se
Kvitton och ekonomifrågor | ekonomi@falupride.se
PresskontaktLinnea Risinger linnea.risinger@falupride.se

I sociala medier

Falu Pride @facebook | https://www.facebook.com/falupride
Café Nyfiken @facebook | 
https://www.facebook.com/cafenyfikenfalun

Twitter | https://twitter.com/falupride
Instagram | http://instagram.com/falupride
Bambuser | http://bambuser.com/channel/falupride

Falu Pride Kulturförening 2019

Ordförande | Tyra Bjurman kontakt@falupride.se 
Kassör | Amanda Heldt ekonomi@falupride.se

Ledamöter
Linnea Risinger
Cecilia Hassel

Suppleanter
Milly Nilsson

Valberedning | Malin Ragnegård valberedning@falupride.se

Revisor | Sara From sara.from@falupride.se